POBIRANJE VZORCEV ZA 44. TEDEN CVIČKA

Obveščamo vas,
da lahko vsi, ki ste s svojimi  vini sodelovali na društvenem ocenjevanju in ste dosegli več kot 15.00 točk, oddate vzorce svojega vina tudi na ocenjevanje  v okviru 44. Tedna cvička.
Vzorce morate oddati do torka, 29. marca!
Svoj namen sporočite najbližjemu od članov komisije, ki bo pobirala vzorce in sicer:
Tone Kumelj 041576660
Tone Derganc 041327583
Dušan Teropšič 041537519
Peter Korene  041849835
Kandidati za kralja cvička boste morali oddati vzorec v treh l. steklenicah in morate imeti na zalogi najmanj 1500 litrov cvička v eni posodi,
ostale vzorce pa boste oddali v dveh l. steklenicah ob minimalni zalogi  200 l. vina.
Predikatna vina, ki so stekleničena v manjšo embalažo pa  boste oddali v sorazmerno več steklenicah!
Cena po vzorcu znaša 15,00 EUR!
Društvo pa krije stroške pobiranja, vpisa v evidence in dostave na Čatež po Zaplazom!
Pripravite analizo vina, ustrezno število steklenic, ki jih boste natočili in zaprli pred komisijo in številko vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina.
 
Lepo pozdravljeni               Jože Bašelj