URADNI REZULTATI OCENJEVANJA VIN DVTG 4.3.2022

 POROČILO PREDSEDNIKA DEGUSTACIJSKE KOMISIJE

 

DEGUSTACIJA VIN – DV Trška gora, 4.3.2022

4.3.2022 je v prostorih srednje šole Grm potekalo ocenjevanje vin, ki ga je organiziralo Društvo vinogradnikov Trška gora. Vina je ocenila ena 5-članska degustacijska komisija, katero vodenje mi je bilo zaupano, za kar se organizatorju tudi zahvaljujem.

Skupno smo ocenili 78 vzorcev vin. Komisija je delovala enotno in strokovno.

Letnik 2021 je bil zaznamovan s hudo spomladansko pozebo na celotnem območju vinorodne dežele Posavje, s hujšimi posledicami na večjem območju Dolenjske. V poletnih mesecih so bile visoke temperature brez padavin oz. zelo malo. Predvsem zaradi pozebe je letnik 2021 količinsko slabši, saj je bil marsikje izpad glede na pretekla leta tudi do 100 % pri določenih sortah in legah. Kljub poznejšemu cvetenju vinske trte, zaradi pozebe, se je trgatev zaradi visokih temperatur in suše in posledično visokih sladkornih stopenj pričela v sredini septembra (predvsem pridelovalci vina cviček PTP). Poleg visokih sladkornih stopenj je bil marsikdo primoran iti v zgodnejšo trgatev tudi zaradi napada ptičev in mrčesa. Kljub zgodnejšim trgatvam določenih sort so imeli pridelovalci vin PTP probleme predvsem z visoko alkoholno stopnjo in nedozorelimi kislinami.

Slabša dozorelost se v grobosti kaže na splošno tako v belih vinih kot v rdečih vinih, in sicer je zaznati »zelene«, nedozorele tanine.

Cvički so bili sicer lepo obarvani, vendar na splošno preveč poudarjeno grobostjo. Nekateri med njimi so sicer izstopali po kakovosti, kar se je lepo pokazalo v sadnosti tako v vonju kot v okusu z zelo blago izraženimi tanini.

Modre frankinje so sicer lepo obarvane, vendar nekatere z visoko kislino in grobe. Nekaj je pa je takih, ki nakazujejo visoko, lahko vrhunsko kakovost. Vendar tako vino se ne zgodi samo od sebe, ampak je potrebno vložiti kar nekaj truda in znanja, predvsem v času pred prvim pretokom. Več pozornosti bi bilo potrebno posvetiti enološki obdelavi vina.

Pri dolenjskih belih vinih je zaznati zaprtost v vonju, reduktivnost, ki je posledica višjega žvepla in prisotnosti bekserja. Med posameznimi vini naj izpostavim portugalko, beli pinot, chardonnay in rumeni muškat, ki se kažejo v svoji kakovosti, predvsem v čisti in prepoznavni aromi.

Komisija je izločila 28 % vin, in sicer zaradi napak kot so bekser in oksidacija. Žal je bilo zaznati tudi nekaj bolezenskega stanja.

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja. Prav tako pa čestitke organizatorju za strokovno izpeljano degustacijo.

                                                                                                 

Metlika, 10.03.2022                                             Andrej Bajuk

 

 

20220304 160003

20220304 160528

 

URADNI REZULTATI OCENJEVANJA VIN:

 

ŠT.          
VZOR PRIIMEK IN IME VINO OCENA. NAPAKE  
           
23 LISAC MARJAN BELA ZVRST 17,60    
6 MRAK MILAN BELA ZVRST 16,30    
           
           
29 MURGELJ DRUŽINA BELI PINOT 17,90    
66 REDEK ANDREJ BELI PINOT POLSUH 16,87 STARIKOV  
65   BELI PINOT 13,90 130  
           
           
18 REDEK JOŽE CHARDONNAY 18,03    
           
           
76 TEROPŠIČ DUŠAN CVIČEK 16,27    
73 COLNAR JANEZ CVIČEK 2 16,20    
38 BAŠELJ JOŽE CVIČEK  16,17    
74 KORENE PETER CVIČEK 16,13    
72 COLNAR JANEZ CVIČEK 1 16,10 300  
47 SCHWEIGER ALOJZ CVIČEK 16,03 GROB  
33 BAŠELJ DARKO CVIČEK 16,00    
49 PAVLIN BRANE CVIČEK 15,97    
44 KOŠLAR STANE CVIČEK 15,93    
54 GRIČAR JOŽE CVIČEK 15,93 300  
58 VOLK KLEMEN CVIČEK 15,87    
68 BLAŽIČ MARTIN CVIČEK 15,87    
31 MURGELJ DRUŽINA CVIČEK 15,73    
60 PENCA JANEZ CVIČEK 15,70 HLAPNE  
14 DERGANC ANTON CVIČEK 15,63    
19 KRNC SREČKO CVIČEK 15,33    
25   CVIČEK 13,90 130, 163, 150, MIŠEVINA  
41   CVIČEK 13,90 130  
57   CVIČEK 13,90 130, GROB  
63   CVIČEK 13,90 130  
           
           
48 SCHWEIGER ALOJZ DOLENJSKO BELO 16,93    
9 BLAŽIČ ALOJZ DOLENJSKO BELO 16,83    
22 LISAC MARJAN DOLENJSKO BELO 16,73    
77 TEROPŠIČ DUŠAN DOLENJSKO BELO 16,63    
61 PENCA JANEZ DOLENJSKO BELO 16,60    
32 MURGELJ DRUŽINA DOLENJSKO BELO 16,53 PREZRAČITI  
42 KOŠLAR STANE DOLENJSKO BELO 16,47    
11 PAPEŽ TOMAŽ DOLENJSKO BELO 16,43    
53 GRIČAR JOŽE DOLENJSKO BELO 16,43    
2 ERŠTE ANDREJ DOLENJSKO BELO 16,27    
13 DERGANC ANTON DOLENJSKO BELO 16,07    
45 SEČNJAK JANKO DOLENJSKO BELO 15,87    
1   DOLENJSKO BELO 13,90 130, 104,  
20   DOLENJSKO BELO 13,90 130, 140, 150, STARIKOVO, MIŠEVINA
51   DOLENJSKO BELO 13,90 130,0  
56   DOLENJSKO BELO 13,90 130,0  
62   DOLENJSKO BELO 13,90 130, MERKAPTANI  
71   DOLENJSKO BELO 13,90 130  
           
           
46 SEČNJAK JANKO DOLENJSKO RDEČE 16,23    
3 ERŠTE ANDREJ DOLENJSKO RDEČE 16,13    
12 PAPEŽ TOMAŽ DOLENJSKO RDEČE 15,90 220, 130  
37 STRUNA MIRO DOLENJSKO RDEČE 15,70    
5 MRAK MILAN DOLENJSKO RDEČE 15,43 104  
10   DOLENJSKO RDEČE 13,90 150  
52   DOLENJSKO RDEČE 13,90 100, 130  
           
           
36 STRUNA MIRO LAŠKI RIZLING 17,47    
28 MURGELJ DRUŽINA LAŠKI RIZLING 17,47 GROB  
35   LAŠKI RIZLING 13,90 130, 150, STARIKAV  
64   LAŠKI RIZLING 13,90 130, 150  
70   LAŠKI RIZLING 13,90 130  
           
           
26 MURGELJ DRUŽINA MODRA FRANKINJA 1 17,73    
24 MEDLE DRUŽINA MODRA FRANKINJA 17,70    
50 PAVLIN BRANE MODRA FRANKINJA 17,50    
59 JUDEŽ PETER MODRA FRANKINJA 17,50    
27 MURGELJ DRUŽINA MODRA FRANKINJA 2 17,37    
34 BAŠELJ DARKO MODRA FRANKINJA 17,27    
16 REDEK JOŽE MODRA FRANKINJA 17,10 140  
75 KORENE PETER MODRA FRANKINJA 17,10    
43 KOŠLAR STANE MODRA FRANKINJA 16,10 130  
21   MODRA FRANKINJA 13,90 150, 155, ŽVEPLAJ  
55   MODRA FRANKINJA 13,90 150, 130  
67   MODRA FRANKINJA 13,90 130, 150  
69   MODRA FRANKINJA 13,90 130  
           
           
7 ZUPANČIČ  MODRI PINOT 16,97 150  
           
30 MURGELJ DRUŽINA PORTUGALKA 17,17    
           
17 REDEK JOŽE RDEČA ZVRST 16,10    
           
78 TEROPŠIČ DUŠAN RUMENI MUŠKAT 18,20    
8 BLAŽIČ ALOJZ RUMENI MUŠKAT 17,90    
           
15 REDEK JOŽE ŽAMETNA ČRNINA 16,40    
4   ŽAMETNA ČRNINA 13,90 104, 105, 220  

 

         

 

Meritve vsebnosti alkohola pri zmagovalnih cvičkih, ki jih je opravil KGZ Novo mesto, so pokazale, da so alkoholi v mejah dovoljenega. Tako so rezultati ocenjevanja postali uradni.