REZULTATI OCENJEVANJA VIN feb 2016 - URADNI

Rezultati_ocenjevanja__febr.2016-uradni.pdf

Rezultati ocenjevanja vin so sedaj uradni tudi za cvičke, ker je bila dne, 29.2.2016 na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, preverjena vsebnost alkohola! Dva vzorca cvička sta vsebovala preko 10 vol % alkohola, zato sta prekategorizirana v dolenjsko rdeče.

Odličja so razdeljena skladno s Pravilnikom o ocenjevanju vin v okviru prireditve Tedna cvička, sprejetega na upravnem odboru ZDVD dne, 31.3.2014

Poročilo predsednika komisije, ki je ocenjevala modre frankinje in bela vina g. Sama HUDOKLINA 

V petek, 26. februarja 2016 je v prostorih Kmetijske šole Grm potekalo ocenjevanje vin članov Društva vinogradnikov Trška gora Novo mesto. Petčlanska komisija, katere vodenje mi je bilo zaupano, je skupno ocenila 81 vzorcev vin, od tega 34 modrih frankinj in 47 belih vin, tako zvrsti kot tudi sortnih.

Za vinskim letnikom 2014, ki je bil skromen v vseh pogledih, smo se srečali z vinskim letnikom 2015, od katerega smo nekako pričakovali, da bo po kakovosti boljši. Pričakovanja so se uresničila, grozdje je bilo dobro dozorelo, lepe so bile sladkorne stopnje, ugodne kisline in ustrezno zdravstveno stanje. To so sicer precej ugodne razmere za vinarja, a so od njega zahtevale tudi precej znanja, izkušenj in spretnosti. Lahko rečem, to se je pokazalo na ocenjevanju, da so številni vinarji izkoristile »dobre razmere« in donegovali odlična vina, drugi manj. To se je pokazalo že pri samih modrih frankinjah, ki so bile v povprečju dobre kakovosti, za številne pa lahko odkrito rečem, da so v zgornjem kakovostnem razredu. Bile so lepo obarvane, sortno tipičnega vonja in polnega ter bogatega okusa. V nekaterih primerih je harmonijo okusa motila nekoliko višja kislina. Ob določenih korektivnih ukrepih bodo lahko te modre frankinje mnogo bolj harmonične.

Solidna so bila ocenjena dolenjska bela vina, nekatera zelo polna z izrazito sadno cvetico in pitna, glavnina teh vin pa v tem trenutku še niso bila povsem donegovana v smislu harmonije. Podobno je bilo tudi pri belih zvrsteh. S svojo sortnostjo so se izkazala nekatera ocenjena bela sortna vina. Na tem mestu bi izpostavil laški rizling št. 127 in rumeni muškat št. 55, ki sta po sortnosti, polnosti in harmoniji izjemna, vrhunska.

Glede na boljši letnik 2015 bi pričakoval manj izločitev, kot jih je bilo. Izločenih je bilo 25,9 % vzorcev vin, ki jih je ocenjevala naša komisija, kar je preveč za tak letnik. Presenetljivo je tudi dejstvo, da je bilo bistveno več izločitev pri belih vinih. Med napakami je prevladoval bekser, manj je bilo oksidacije, v nekaterih primerih tudi previsoka vsebnost prostega žvepla. Z ustreznimi enološkimi ukrepi se te napake lahko odpravi, bo pa potrebno pohiteti. K sreči je bilo med izločitvami zelo malo takih, ki so kazali znake bolezenskega stanja (cik, povišane hlapne kisline, etilacetat).

V svojem imenu in v imenu komisije čestitam vsem vinogradnikom za dosežena odličja, organizatorju pa se ob tej priložnosti zahvaljujem za vabilo in za zaupanje.

                                                                                        Samo Hudoklin, univ.dipl.ing.agr.

Poročilo predsednika, ki je ocenjevala cvičke in ostala rdeča vina, razen modrih frankinj, g. Jožeta SIMONČIČA

Po bolj skromnem letniku 2014 smo se res razveselili novega odličnega letnika 2015, ki je omogočil pridelavo bogatih pa še vedno svežih sadnih vin.

Vinogradniki in kletarji Trške gore ste znali izkoristiti danosti letnika, saj smo imeli možnost pokušanja krasnih mojstrsko izdelanih vin.

Naša komisija je ocenila najprej nekaj vzorcev vina Žametovke. Bili smo navdušeni nad lepimi vini, saj je bilo očitno, da ste kletarili žametovko kot sortno vino le tisti, kjer je ta sorta z manjšo obremenitvijo po trsu zelo lepo dozorela.

Tudi večina cvičkov, ki smo jih v nadaljevanju ocenjevali je bila lepo ocenjenih; kar veliko v kakovostnem razredu. Imeli so vse, kar je značilnost kvalitetnega dolenjskega posebneža: svežino, sadnost, gladkost, pitkost in harmonijo.

Prepričan sem, da bodo ti cvički tudi na centralnem dolenjskem ocenjevanju dosegali odlične ocene.

Na koncu smo ocenili še nekaj dolenjskih rdečih vin, sortnih rdečih in belih vin.

Razen nekaj vin z napakami (predvsem H2S , oksidacijo in motnostjo) smo bili nad vsemi res navdušeni. Vidi se kvalitetno strokovno delo društva in zagnanost in vinogradnikov.

Čestitke vinogradnikom in srečo ter užitkov z vinom letnika 2015 želim.

                                                                                         Jože Simončič

DSC 0015

DSC 0016

DSC 0022

DSC 0031

DSC 0017

DSC 0026

DSC 0001

DSC 0004

DSC 0007

DSC 0020 1

DSC 0009

DSC 0002

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.