Predstavitev društva

 

Društvo vinogradnikov Trška gora – Novo mesto sodi med najstarejša vinogradniška društva na Dolenjskem, saj so bili njeni člani pobudniki in soustanovitelji Društva vinogradnikov Dolenjske leta 1972, ki je s svojimi podružnicami pokrivala celo Dolenjsko, med njimi tudi Trško goro in Novo mesto. Zdaj štejemo 241 članov in imamo svoje vinograde in zidanice v vinorodnih goricah Trške gore, Golušnika, Kamenske gore, Dobrave, Lapor in Razborov, so pa naši člani tudi posamezniki, ki imajo vinograde v drugih vinskih goricah, ki niso pod okriljem našega društva.

 

Aktivnosti našega društva so bile vseskozi: izobraževanje naših članov v vinogradništvu in kletarjenju, izobraževanje degustatorjev, sodelovanje na Tednu cvička,

 

Povorka na 47. Tednu cvička v Trebnjem

povorka

Povorka na 40. Tednu cvična

 

sodelovanje pri pomembnih družbenih, zabavnih, športnih in sejemskih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, sodelovanje s sosednjimi društvi in trgovskimi centri, organizacija strokovnih izletov, pohodov in družabnih srečanj, organizacija ocenjevanja vin naših članov, sodelujemo na ocenjevanjih znotraj vinorodnega okoliša Dolenjske in tudi na državnih tekmovanjih, predstavljamo se na različnih vinogradniških, turističnih in športnih prireditvah, dejavni smo v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske in na vseh njenih prireditvah in še bi lahko naštevali.

Ker je vinogradništvo pomembna gospodarska panoga ter na našem področju zelo množično in čislano, zaradi zdravega in koristnega načina preživljanja prostega časa pa tudi socialno in ekonomsko pomembno, želimo dati tej dejavnosti še večji poudarek. Še bolj se želimo vključevati tudi v turistično promocijo in s tem predstavljati Novo mesto z okolico, Mestno občino Novo mesto, njeno gospodarstvo, gostoljubnost ljudi ter vina, ki jih pridelujemo na našem območju.

nagovor

Občni zbor marca 2012, od leve: Milan Jakše predsednik NO, Marjanca Kopač zapisnikarica, Jože Žura predsednik zbora, Jože Bašelj predsednik UO in Anica Mušič blagajničarka

 

Med vini naših vinogradnikov prevladuje cviček, vse bolj pa se uveljavlja tudi modra frankinja. Med belimi vini pa so zastopane vse sorte, ki so dovoljene na našem pridelovalnem območju in na ocenjevanjih tudi dosegajo visoke ocene. Imamo vina kakovosti vse do jagodnih izborov in ledenih trgatev.
Vinogradništvo in vinarstvo sta kot dejavnosti oziroma panogi pomembni tudi za vse ostale gospodarske panoge in sta z njimi neposredno ali posredno povezani.
Naše temeljno poslanstvo je strokovna pomoč članom pri obdelavi vinogradov in kletarjenju in to bomo z izobraževalnimi dejavnostmi počeli tudi v prihodnje. V veliko zadovoljstvo nam je, da smo s stalnimi izobraževanji in ocenjevanji vin dvignili kakovost vina na zelo visoko raven, saj naši vinogradniki posegajo po najvišjih priznanjih tako doma kot tudi v tujini.

Redno dejavnost želimo nadgraditi s promocijskimi dejavnostmi. Tako s soorganizatorji in Mestno občino Novo mesto in Zavodom za turizem vsako leto pripravimo martinovanje na Glavnem trgu, sodelujemo na bazarju nevladnih organizacij, sodelujemo s Kmetijsko-gozdarskim zavodom. Pohod po obronkih Trške gore, ki je za Novomeščane zelo priljubljena pohodniška gorica, pa je postal že tradicionalen. Ta pohod, ki ga namreč organiziramo vsako leto prvo soboto v novembru, je bil lani že tretji po vrsti in se ga vsako leto udeleži več pohodnikov.
Zato želimo skozi te aktivnosti Trško goro in Mestno občino Novo mesto predstaviti tudi širši slovenski javnosti in pritegniti obiskovalce iz drugih krajev, da skozi lepo naravo, prijazne domačine in ob dobri kapljici spoznajo lepote naših dolenjskih gričev.
V društvu pa si želimo čim več mladih, saj morajo naši vinorodni griči ostali obdelani in negovani, poleg tega pa vinogradniško dejavnost obogatiti še s sorodnimi dajavnostmi. Ena od možnosti je zidaniški turizem, kar naj bi dalo nov zagon vinorodnim goricam na obrobju Novega mesta. Zelo lepo je uspel tudi prvi pohod po Slakovi poti, ki v celoti poteka po Trški gori, in verjamemo, da bo postal tradicionalen in množičen. Po številu udeležencev je že prvič presegel vsa pričakovanja, saj se ga je udeležilo skoraj 500 pohodnikov.

Posebej smo ponosni na našega pomembnega slovenskega skladatelja, pisatelja in prevajalca Marjana Kozino. Znana in pomembna kulturna dediščina je njegova zidanica na Trški gori, kjer je ustvaril veliko svojih del. Ponosni smo na naša najbolj znana, žal že pokojna, člana – vinogradnika in narodno-zabavna glasbenika Lojzeta Slaka (bil je tudi ambasador cvička) in Henčka Burkata ter na našega člana – vinogradnika in narodno-zabavnega glasbenika Franca Potočarja.
Ponosni smo na naša dva člana, velika vinogradnika in pridelovalca cvička, bivša kralja cvička, Janeza Colnarja in Marka Cvelbarja, čeprav sta žal postala kralja cvička v sosednjem društvu.

Brez pretirane samohvale lahko rečemo, da smo največ za dolenjsko vinogradništvo naredili s stalnim izobraževanjem in vsakoletnim ocenjevanjem vin kar je doprineslo k nenehnemu dviganju kakovosti vin in z aktivnim sodelovanjem pri zakonski zaščiti cvička.
Zavedamo se, da je bilo to možno doseči samo s prizadevnim delom precejšnjega števila naših članov, funkcionarjev, članov upravnih odborov, ustanovnih članov in drugih. Zato gre vsem velika zahvala za dosežene rezultate.

 

KONTAKT

Društvo vinogradnikov Trška Gora

Sevno 13

8000 Novo mesto

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.