OBČNI ZBOR

Ponovno vas obveščamo, da bo 22.marca 2013 ob 18.00 uri, v jedilnici Kmetijske šole Grm, volilni občni zbor

 

Lepo vabljeni!

REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA bo v petek, 22. marca 2013 ob 18. uri, v jedilnici Kmetijske šole Grm v Sevnem na Trški gori.

Dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Izvolitev organov zbora
    1. Obravnava in sprejem poročil o delu društva v letu 2012 (poročilo predsednika UO, blagajničarke, predsednika NO)
  3. Volitve članov UO, NO, disciplinske komisije (marca 2013 poteče mandat organom društva, zato bo od 11. do 18. marca na spletni strani društva ( www.trskagora.si ) objavljen razpis za kandidiranje v organe društva: za člane upravnega in nadzornega odbora, tajnika, blagajnika in predsednika)
  4. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2013
  5. Razno

-      Podelitev priznanj in diplom za ocenjena vina

Na občnem zboru bomo najprej obravnavali in sprejeli poročila o delu društva v minulem obdobju, sledile bodo volitve članov UO, NO in disciplinske komisije, nato bomo obravnavali in sprejeli program dela za tekoče leto. Ob koncu občnega zbora bomo razglasili rezultate ocenjevanja vin in podelili priznanja, zbor pa bomo sklenili z družabnim srečanjem.

 

Poročilo o ocenjevanju in poročilo o delu v letu 2012 imate v spodnji prilogi!

 

POROČILO_O_OCENJEVANJU_mar2013.pdf