1. SEJA UPRAVNEGA ODBORA, NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE - KONSTITUATIVNA

V četrtek, 21.2.2019 so se na svoji 1. konstutiativni seji  sestali novi odbori društva. Na seji so, skladno s statutom društva, izmed sebe imenovali naslednje funkcionarje:

 

Marjan LISAC, predsednik

Martin BLAŽIČ, namestnik predsednika

Igor BUČAR, tajnik

Andrej ERŠTE, blagajnik.

Jurij REDEK, Predsednik disciplinske komisije

 Nadzorni odbor pa se zaradi nesklepčnosti še ni konstituiral

Resized 20190221 191851 5718

Resized 20190221 192746001 431001

Novi predsednik Marjan Lisac in bivši predsednik Jože Bašelj